zes projecten

Zes Gentse collecties, zes verschillende workshops, één namiddag.
Kies een van de onderstaande projecten uit en
schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt.

Est. 2017.

Stichtingsbronnen van de universiteit
opening-ugent
Mattheus Van Bree, inhuldiging van de Universiteit Gent op 9 oktober 1817, geschilderd 1817-1830 (collectie Rijksmuseum Amsterdam)

Op 9 oktober 1817 opende onder feestelijk klokkengelui in het stadhuis de Gentse rijksuniversiteit. Vorst, stad, professoren en studenten waren vertegenwoordigd op de plechtige gebeurtenis. In het zog van de oprichting creëerden de stichters een hele berg aan documenten die bewaard worden in het Universiteitsarchief. Keer terug naar het prille begin van de UGent en neem het eeuwenoude papier in handen. Je speurt in de schijnbaar onoverzichtelijke stapel naar bruikbare elementen en geschiedenis voor een visuele expo.

Hoe relevant zijn de documenten voor de UGent anno 2017? Wat zijn de kernelementen van de hedendaagse universiteit? Laat je inspireren door de vorm en de inhoud van de stichtingsbronnen om de universiteit van de toekomst op papier, en in de steigers te zetten.

Begeleiding: Isabel Rotthier van het Universiteitsarchief


Onder/over elkaar

Dagboeken van Gentenaars tijdens de Eerste Wereldoorlog
p01021
Paul Fredericq in gevangenschap in Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog (collectie Universiteitsarchief Gent, p01021)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Gent hoofdstad van het Duitse etappegebied. In 1914 sluit de universiteit haar deuren om twee jaar later te heropenen als Vlaamse Hogeschool. De collaborerende instelling wordt gehaat door de Gentenaars.

In het Stadsarchief en de Universiteitsbibliotheek zijn dagboeken bewaard van enkele prominente stedelingen: schrijfster Virginie Loveling, professoren en verzetsmannen Paul Bergmans en Paul Fredericq en bibliothecaris aan de Vlaamse Hogeschool Willem De Vreese.

Je analyseert de dagboeken en confronteert de neerslag van de gebeurtenissen in Gent en aan de universiteit met elkaar. Je doet dat aan de hand van een visuele dag-op-dag reconstructie met behulp van de digitale tijdlijntool Tiki Toki.

Begeleiding: Tim De Doncker en Pieter-Jan Lachaert van het Stadsarchief/De Zwarte Doos, Hendrik Defoort van de Universiteitsbibliotheek


Wie is Eugène Dauge?

Tekstanalyse van een Gentse franskiljon
schermafbeelding-2016-11-08-om-16-23-04
Vaandelfeest van de Liberale Volksbond Gent-Eeklo op 26 oktober 1909 (collectie Liberaal Archief)

Aan het begin van de 20ste eeuw werden stad en universiteit verscheurd door de Vlaamse eis voor Nederlandstalig hoger onderwijs in Gent. Voor- en tegenstanders verenigden zich voor een heftige taalstrijd. In het Liberaal Archief bevindt zich een toespraak die professor Eugène Dauge in 1909 gaf tegen de vernederlandsing van de Université de Gand. Het is een van die sleutelbronnen die deuren opent naar andere kennis. Hij noemt namen, instituties en data die als broodkruimels hints geven naar de vooroorlogse context van de UGent. Maar vooraleer je de context kunt ‘reconstrueren’, moet je de tekst van Dauge ‘deconstrueren’. Dat doe je door de tekstelementen te confronteren met andere bronnen en literatuur.

Via de online presentatietool Prezi presenteer je de historische toespraak van Dauge op dynamische wijze aan een publiek.

Begeleiding: Bart D’hondt van het Liberaal Archief

Meebrengen: je eigen laptop


Out of the box

Nieuwe en oude functies van academisch erfgoed
mgw2
Collectie elektriseermachines in het Museum van de Geschiedenis van de Wetenschappen van de UGent

De universiteit bewaart allerlei oude onderzoeks- en onderwijscollecties uit haar verleden. Uit de Gentse Universitaire Musea verhuizen voor (Her)bronnen vijf collectiestukken naar het STAM. Wat zijn het, waarvoor dienen ze, hoe oud zijn ze, hoe kwamen ze in Gent terecht? Aan jou om dat te ontdekken. Achter elk object schuilen verhalen en geschiedenis.

Eenmaal je hun geheim en verhaal hebt blootgelegd, bezin je je over hun inventarisatiefiche en naamkaartje. Wat moet daar in staan zodat het voor onderzoekers en publiek aantrekkelijk is?

Begeleiding: Kristel Wautier, Karen Andree en Diethard Vlaeminck van de Gentse Universitaire Musea (GUM)

Meebrengen: je eigen laptop


Pandinista!

Reconstructie van een actiegroep
fo-018840
Luc Emmery met een pancarte tijdens een betoging van het Pandinistisch Verblijvingsfront (collectie AMSAB-ISG)

Eind jaren 1970 maakt het Gentse stadsbestuur haar plannen voor Het Pand, de tweede pandgang van het Caermersklooster, in het Patershol, bekend. De bewoners, voornamelijk artiesten en studenten, zijn het niet eens met hun verhuizing. Met het “Pandinistisch Verblijvingsfront” ontstaat een actiegroep die de link legt tussen de universiteit en de stad.

De pamfletten, affiches, foto’s en krantenartikels die deze actievoerders produceerden, worden vandaag bewaard in het AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Maar er is meer: tijdens dit project zullen ook ex-actievoerders  Piet Creve, Luc Emmery en Marc Heughebaert aanwezig zijn als mondelinge bron om deze protesten te begrijpen en bestuderen.

Met het archiefmateriaal en de getuigen reconstrueer je Pandinista! in een documentaire film.

Begeleiding: Donald Weber en Piet Creve van AMSAB-ISG


Expeditie Congo

Het archief van Amaat Burssens, professor aan de UGent en Ganda Congo
bib-glas-008449_2016_0001_ac
Amaat Burssens tijdens één van zijn eerste expeditiereizen naar Congo ( Collectie Universiteitsbibliotheek Gent BIB-GLAS-008449_2016_0001_AC)

Professor afrikanistiek Amaat Burssens (1897-1983) was gepassioneerd door Afrikaanse talen en culturen. Hij ondernam heel wat expeditiereizen naar Congo en werd er professor aan de door de UGent opgerichte universiteit Ganda Congo. Tijdens zijn jaren in Belgisch Congo hield hij dagboeken bij, maakte hij foto’s en geluidsopnames, schreef hij lokale talen neer, …. Deze schat aan koloniale bronnen bleef tot nu toe onbestudeerd.

Speur via zijn persoonlijke commentaren over Ganda Congo naar de verschillende spelers binnen dit koloniaal ontwikkelingsproject: de afrikanist, de docent, de bestuurder, ‘de’ Congolees-student. Je reconstrueert de perspectieven in een podcast.

Begeleiding: Gillian Mathys van de vakgroep Geschiedenis, gespecialiseerd in de geschiedenis van Afrika en de regio Kivu in Congo

Meebrengen: eigen laptop en als je dat hebt een koptelefoon (of oortjes) en/of externe microfoon